Temaveiledning for sykepleiestudenter

Jeg tilbyr tema-veiledning om Behandling og Berøring basert på en
helhetlig sykepleietenkning og mine erfaringer som Rosen-terapeut.

Opplegget passer inn i studentenes valgfrie prosjekttemaer og
finansieres som sådan i studentenes egen regi. Veiledningen gis til grupper
av sykepleiestudenter på det sted som også er praktisk for studentene.

Opplegget omfatter en 4-timers undervisningsbolk, samt individuelt tilbud
om Rosenbehandling med etterfølgende samtale. Egnet litteratur og
bakgrunnsmateriale tilrettelegges etter behov og nærmere avtale.

Opplegget er prøvet og anbefales av tidligere brukere.

Ta kontakt for nærmere referanser.