Sykepleiefaglig basis

Utdannelse
Utdannet ved Diakonhjemmets sykepleiehøgskole og godkjent sykepleier fra 1982 med senere spesialisering som helsesøster og med yrkespedagogisk seminar.


Helhetlig menneskesyn
Jeg har hele tiden som sykepleier lagt vekt på et menneskesyn som er opptatt av å se mennesket som et fysisk, psykisk, åndelig og sosialt vesen. Det er oftest i samspillet mellom tilnærminger fra alle disse fire dimensjonene at en effektiv omsorg og mobilisering av livskrefter kan skje.


Respekt for ulike livssyn, forankret i eget
Selv står jeg for et kristent livssyn og utdyper det gjerne overfor klienter som ønsker å vite hva jeg står for helt konkret. Samtidig ser jeg det som helt avgjørende å respektere den enkeltes eget livssyn og søken etter mening og sammenheng i eget liv.


Vekt på forebyggende innsats
De fleste av oss vet at penger og krefter investert i forebyggende helsearbeid er en overveldende god investering for samfunnet og for den enkelte. Men vi handler ofte annerledes. Jeg er opptatt av å kunne støtte enkeltmennesker som vil gjøre noe forebyggende for seg og sine, og prioriterer mine egne krefter og innsats deretter.


Tro på enkeltmenneskets muligheter
Ikke alle fikk livsmot og tro på egne muligheter i vuggegave. Jeg er engasjert i behandlingsformer, nettverk og tiltak som kan være bidrag til en ny start og fornyet tro på egne muligheter for klientene.