Spørsmål og svar

Det er spørsmål som stadig går igjen hos folk som lurer på om Rosenmetoden er noe for dem og henvender seg om behandling.Nedenfor finner du eksempler på spørsmål folk stiller, med mine generelle svar. Jeg vil utvide listen etterhvert som informasjonsbehovet ut fra hjemmesidene tilsier det.

Bruk gjerne også Kontakt meg - siden dersom du har andre spørsmål. Ofte er det mest hensiktsmessig å samtale litt på telefon, men i søkefasen bestemmer du selvsagt selv måten du foretrekker å orientere deg på.

Sp1: "Hvor mange timer bør man gå i Rosenbehandling?"

Sv1: Det er ikke noe fast svar på dette - fordi det er store individuelle variasjoner, både mht. behov, mottakelighet, intensitet i behandlingen, osv. Normalt vil klient og behandler i fellesskap kunne vurdere dette etter 1-3 behandlinger.

Sp2: "Gir du timer på ettermiddag?"

Sv2: Jeg gir timer både på dagtid og ettermiddager, etter nærmere avtale, på vanlige hverdager.