Om Rosenmetoden

Rosenmetoden er grunnlagt av Marion Rosen, en tysk-amerikansk fysioterapeut.
Metoden er livssynsuavhengig. Den har ofte vært presentert som en alternativ behandlingsform.

Utdanning som Rosenterapeut gis i Norge av Axelssons Body Work School, Oslo, og strekker seg over minimum 2,5 år før et praksisår av minimum 1 års varighet. "Rosenmetoden" er patentbeskyttet og tittelen som Rosenterapeut er internasjonalt beskyttet. For mer informasjon, klikk på "Noen spørsmål og svar" i spalten til venstre.


Min ambisjon som godkjent Rosenterapeut
Jeg er godkjent Rosenterapeut fra juni 1998 og er opptatt av å gi "behandling etter Rosenmetoden, med faglig forankring". Det betyr at jeg ønsker å praktisere også i lys av anerkjent (fysisk og psykisk) helsefaglig kunnskap.

For tiden gir jeg behandlinger etter avtale på følgende steder, med de timesatser som veiledende er fastsatt av Norske Rosenterapeuters forening.

- Oslo (Munkerudåsen 22c, 1165 Oslo)
- Andre steder på forespørsel.

Kontakt meg på e-post kate@katetouch.com eller mobiltelefon +47 920 20 755.