Min bakgrunn

Min bakgrunn og tjenesteområder:

Sykepleiefaglige tjenester fra rusmiddelomsorgen i Oslo og som helsesøster
i Oslo-området, senest ved skolehelsetjenesten i en av Oslos bydeler
Rosenbehandling fra lokaler i Oslo eller etter nærmere avtale.

Medansvarlig for 4 dagers retreater: "Retreat med tilbud om behandling med Rosenmetoden"
ved retreatgården Lia Gård, 2480 Koppang
Veiledningsopplegg for sykepleiestudenter om helhetlig helse
og terapeutisk berøring, (1-2 dagers opplegg)
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, tidligere som
medarbeider, se senere år som ekstern samarbeidspartner.

Profesjonelle pillarer:

Sykepleier/helsesøster
Yrkespedagogisk seminar og undervisningspraksis
fra helse- og sosialfaglinje
Rosenterapeut
Egenterapi, som ledd i internalisering og faglig utvikling
Faglig fordypning i livssynskilder