Litteratur og artikler


 

 

 

Henvisninger og korte omtaler av materiale

 
Noen ganger er det andres bøker og artikler som stimulerer til faglig utvikling.
Mange ganger oppleves det nyttig selv å sette ord på nye innsikter.
Iblant har kunnskapen blitt til en egen artikkel. Intervjuer med andre -
iblant med meg - kan også være verdt å gjøre tilgjengelig utover den opprinnelige leserkretsen.

 
 
Om Rosenbehandling og Kristen spiritualitet:

Egen artikkel i Rosenbladet nr 2/2004

 

Artikkel i Vårt Land 10. januar 2017:

http://www.vl.no/nyhet/gir-alternativ-behandling-pa-kristen-retreat-1.911136 

 

Artikkel i Rosenbladet, nr 1-2019:

 

 


    

Har du kommet over annet materiale fra disse fagområdene som du vil dele eller gjøre meg oppmerksom på?

Ta gjerne kontakt, så vil jeg vurdere å ta det inn!