For Rosenterapeuter

Kate Mathiesen og Liv Bråten inviterte rosenkollegaer og praksisårselever til
en 3 dagers åpen retreat på Lia Gård i Østerdalen i januar 2006. Fokus var på
kristen spiritualitet med åpenhet for hvordan dette kan berøre vårt liv og arbeid.


Er du interessert i å høre mer om erfaringene fra dette, så ring oss gjerne.
Telefon: 92 02 07 55 eller 22 69 92 10.


Kate arbeider som helsesøster og med åndelig veiledning etter ignatiansk tradisjon.
Hun har også i 18 år samarbeidet med Lia Gård om meget godt besøkte
retreater 2-3 ganger i året, med tilbud om behandling etter Rosenmetoden.