Litteratur og artikler


 

 

 

Henvisninger og korte omtaler av materiale

 
Noen ganger er det andres bøker og artikler som stimulerer til faglig utvikling.
Mange ganger oppleves det nyttig selv å sette ord på nye innsikter.
Iblant har kunnskapen blitt til en egen artikkel. Intervjuer med andre -
iblant med meg - kan også være verdt å gjøre tilgjengelig utover den opprinnelige leserkretsen.

 
 
Om Rosenbehandling og Kristen spiritualitet:

Egen artikkel i Rosenbladet nr 2/2004

 

Artikkel i Vårt Land 10. januar 2017:

http://www.vl.no/nyhet/gir-alternativ-behandling-pa-kristen-retreat-1.911136 

 

Egen artikkel i Rosenbladet, nr 1-2019 Møteplass mellom kropp og tro

 

 

 


    

Har du kommet over annet materiale fra disse fagområdene som du vil dele eller gjøre meg oppmerksom på?

Ta gjerne kontakt, så vil jeg vurdere å ta det inn!